Nieuws

Kort verslag Algemene Leden Vergadering 25 januari 2024

Bij de ALV waren 12 leden aanwezig, waarvan 4 bestuursleden. 

Het bestuur heeft besloten de contributie niet te verhogen, het blijft € 125,-- per jaar. Onder de leden die ook lid zijn van het MKB Deventer wordt geinventariseerd of zij hiermee door willen gaan, we kunnen als OVV lid zijn van het MKB voor een heel voordelig tarief van € 100,-- per lid per jaar. Wordt je afzonderlijk lid van het MKB Deventer dan kost dat voor een ZZPer € 217,80 per jaar, voor een ondernemer met 2 tot 5 mensen in dienst € 363,-- en voor ondernemers met meer dan 5 mensen in dienst € 477,95, dus € 100,-- per jaar voor OVV leden is erg voordelig, maar dan moet wel 65% van de leden lid zijn.

De notulen van je ALV gaat een ieder in de mail ontvangen.

Ilse Beemsterboer geeft aan geen voorzitter meer te willen zijn, we zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter, wie meld zich aan?

De uitslag van de enquete wordt besproken, uit de enquete is gekomen dat de leden 4 avonden per jaar genoeg vinden en de indeling, bedrijfsbezoek, sprekers avond en 2 gezellige netwerkavonden zonder thema.

Van de leden kwam de vraag, wat bind ons samen, wat is ons gezamenlijke belang, voorheen was de OVV voornamelijk een winkeliersvereniging en dan heb je dezelfde belangen. Wat hebben we aan de OVV? Ondernemers kunnen advies vragen waar het bestuur mee aan de slag gaat of de ondernemer kan doorverwijzen. Het bestuur is in overleg over ondernemerszaken met de Gemeente, nu speelt vooral de woningen en werkpanden, wat kunnen ondernemers ermee zodra ze stoppen met ondernemen? Dat project loopt. We hebben wellicht niet dezelfde bedrijven en belangen maar als ondernemer komen veel zaken overeen, waar loop je als ondernemer tegenaan met bijvoorbeeld het binnenhalen van opdrachten, personeelsproblemen, boekhouding, Belastingdienst noem maar op. Daar kan je op de avonden met de andere ondernemers over praten, hoe los jij dat op in jouw bedrijf? Op een eerdere netwerkavond vroeg een ondernemer hoe de andere ondernemers met Facebook omgaan en we hebben samen de ondernemer op weg kunnen helpen. Dat is wat je aan de OVV hebt, samenzjin met andere ondernemers, weten wat ze doen, mensen kunnen doorverwijzen naar mede ondernemers en samen oplossingen zoeken voor zaken die binnen de onderneming spelen.

De Dorpscontactpersonen hebben de Stichting Dorp Voorst opgericht, de mensen in het dorp kunnen hier een aanvraag doen voor bijdragen aan activiteiten. De OVV gaat hierin het geld storten wat we voorheen altijd aan activiteiten sponsorden, het geld voor de viering van Sinterklaas gaat hier ook heen.  

 

Groeten Ilse Beemsterboer, Voorzitter OVV