Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ilse Beemsterboer-Mattemaker  Voorzitter

Gerard Kooistra                            Secretaris

Herma Ruijsch                              Penningmeester

Thom van der Wiel                       Lid

Johan Bruntink                             Lid